Välj land

Fång hos häst

Står din häst med kroppsvikten förskjuten bakåt och med framhovarna framför sig? Är hovarna varma och hästen hängig?

Det kan tyda på att hästen har fång. Varje år behandlas ett stort antal hästar för akut och kronisk fång. Akut fång har, från att ha varit vanligast under betessäsongen, blivit en sjukdom som vi ser året om.

Sedan gammalt har uppfattningen rått att om akut fång medfört förändringar i hoven så skulle prognosen vara dålig. Men uppföljningar visar att med de metoder vi använder idag, blir mer än 80 procent av hästar med fång, oavsett förändringar i hoven, friska. Det kräver dock en del uppoffringar för både hästen och dig som hästägare.

Fakta om fång hos häst

Fång är en sjukdom där hoven har inflammerats och vävnadsvätska har utgjutits vilket medfört sämre sammanbindning mellan läderhuden och hornkapseln. Sjukdomen är relativt vanlig och innebär stort lidande för hästen.

I svårare fall leder fång hos häst till deformation av hovarna genom att hovkapseln och hovbenet separerar från varandra. Vid en hovbensrotation roterar hovbenet oftast framåt i förhållande till hov­kapseln, dock kan det förekomma att det roterar åt sidan på hästar med kraftigt avvikande benställning. Hovbenet behåller dock fortfarande ett relativt normalt samband med hovkapseln i den övre delen av hoven. Vid hovbens­sänkning har allt samband släppt och hovbenet sjunker nedåt och bakåt i hovkapseln. En lägesförändring kan uppstå i olika grad i alla hovar men framhovarna är de som oftast får större förändring.

Hästar kan få enbart en sänkning utan rotation och vice versa. Dessa lägesför­ändringar är mycket smärtsamma och kan liknas med en ”blånagel” som vi människor kan få. Problemet är att hästarna måste stå på sina ”blånaglar” tills en ny hovvägg vuxit ned.

 

Symtom och möjliga orsaker

Orsaken till fång hos häst är ännu inte helt fastställd trots forskning. Den vanligaste formen beror dock på en kraftig rubbning av miljön i matsmältningssystemet. Även förlossningsfång och belastningsfång förekommer, men är mer sällsynta.

Har din häst fång? Det här är några symtom på akut fång:

 • Rörelsestörning. Hästen är stel, rör sig ovilligt och belastar ogärna framhovarna.
 • Förstärkt digitalpuls.
 • Ökad värme i hoven.
 • Visitertångöm.
 • Svårt att vända på snäv volt.
 • Dubbelslående steg. Sätter ner trakten först.

 

Vad kan jag göra själv?

Om du misstänker att hästen har fått fång ska du hjälpa den så fort som möjligt. Följ punkterna nedan under tio dagar. Antingen avtar problemet eller så har hästen en lägesförändring av hovbenet i hoven. Diskutera med en veterinär för ytterligare råd.

 • Ställ hästen på strikt boxvila på mjukt underlag, gärna på tjock spånbädd
 • Tillkalla veterinär som kan hjälpa dig att ställa diagnos och ge hästen smärtstillande.
 • Behandla orsaken, om den är känd.
 • Ge hästen endast grovfoder, gärna högt placerat i ett hönät eller dylikt.
 • Var försiktig med foderbyten.
 • Undvik transport av hästen.
 • Om hästen är nyskodd eller skodd med sula, ta om möjligt av skorna. Gör inga andra åtgärder på hovarna.

Låt hästen stå som ovan i cirka tio dagar, även om symtomen avtar. Har hästen fortfarande symtom efter tio dagar har med stor sannolikhet en lägesförändring av hovbenet skett i hovarna. Det finns i dag inget känt sätt att förhindra utvecklingen.

 

Vad gör en veterinär?

Vid det första besöket går veterinären igenom din bild av sjukdomshistorien liksom hästens medicinska status. Om hästen är i en riskgrupp eller har misstänkta symtom, tas prover för ämnesomsättningssjukdom. Hovens status gås igenom och vi gör en röntgenanalys av hovkapsel/hovben. Hästen bedöms och behandlas av hovslagare, och får sedan åka hem på strikt boxvila.

Återbesök

Vid återbesök fem veckor senare, görs en ny medicinsk status samt röntgen­kontroll och hovslagare bedömer hur utvecklingen i hoven blivit. Eventuell behandling.
Efter ytterligare fem veckor kan oftast hovslagare hemma verka hästen.
Fem veckor senare kommer hästen tillbaka på ett sista återbesök och slut­kontroll. Vi går då igenom igångsättning och rehabilitering. Ordinarie hov­slagare får information om fortsatt skötsel av hästens hovar.

Boxvila

Hästen ska stå på boxvila inomhus de första fem veckorna. Resterande tio veckor kan hästen stå i en utebox dagtid under förutsättning att det inte är lerigt och blött ute.
Under denna femtonveckorsperiod rekommenderar vi att hästen inte har några skor, vilket har visat sig minska risken för komplikationer och smärtbilden avtar snabbare. Hästen står på bärranden men får ett gott understöd av ett mjukt underlag. Genom att den står inne, helst på spån, torkar hästens egen sula och ger ett stabilt naturligt understöd. Under perioden som kommer kan hästen att ha symtom och ont i hovarna men det avtar med tiden.

Välj land